voor ondernemers

door ondernemers

Leisure Lab Limburg

SAMEN BETER WORDEN, SAMEN STERK, SAMEN LEREN

Wat is Leisure Lab Limburg?

Leisure Lab Limburg is een community van ondernemers uit de toeristische sector (o.a. accommodaties, restaurants, dagrecreatie). Binnen deze groep ondernemers staat kennisdeling centraal. Samen ondernemen is slimmer, effectiever én leuker. Ondernemers die samen optrekken zorgen ervoor dat hun onderneming en het toeristische klimaat beter wordt.

Het doel van Leisure Lab Limburg is de toeristische ondernemers en het toeristisch klimaat naar een volgend niveau te brengen door het opbouwen van een platform waar samen leren centraal staat. Elkaar INSPIREREN, DELEN van kennis en van elkaar LEREN.
De kennis is immers aanwezig in de Provincie en waarom geen gebruikt maken van die kennis, elkaars kennis.

Is de kennis niet aanwezig binnen het platform dan zal Leisure Lab Limburg op zoek gaan naar (liefst lokale) partijen die deze kennis aan de groep ondernemers kan overdragen door bijvoorbeeld workshops, trainingen.

In 2018 heeft er een pilot plaatsgevonden waarin 15 toeristische ondernemers deelnamen. Doel van de pilot was de toegevoegde waarde van Leisure Lab Limburg toetsen.

Leisure Lab Limburg scoort voor deze ondernemers een 8,3.

 

Naar anderen kijken en luisteren, hun adviezen ter harte nemen en anderen ook helpen. Dat gebeurt bij Leisure Lab Limburg!
Leonda van Houtem

De Oude Brouwerij

De sessies die ik heb mogen bijwonen waren zeer leerzaam.
Hopelijk heb ik andere ondernemers ook geholpen met mijn kennis.
Ramon Meertens

Landal de Waufsberg

Wat organiseert Leisure Lab Limburg?

Kernteam

Leisure Lab Limburg bestaat uit een aantal kernteams van maximaal 20 toeristische ondernemers. Het is een overzichtelijke groep ondernemers waar vertrouwen en openheid centraal staat waardoor men zijn of haar eigen verhaal durft te delen en om hulp durft te vragen.

De leden van een kernteam wijzigen elk jaar om de kruisbestuiving te vergroten.

OpenHuisSessie

Elk kernteam komt 4 keer per jaar bij elkaar in een OpenHuisSessie. Op locatie bij één van de deelnemers van het kernteam. Tijdens zo’n OpenHuisSessie (dagdeel) krijgt de gastheer of gastvrouw de mogelijkheid om zijn of haar bedrijf te presenteren. Het verhaal te vertellen, de hoogte- en dieptepunten, de leerpunten, de drive, een inspirerend verhaal.

Tijdens een OpenHuisSessie wordt ook tijd gereserveerd voor een durf-te-delen thema en een durf-te-vragen sessie. Bij een durf-te-delen thema pakken we gezamelijk een thema op. Deelt ieder zijn of haar aanpak, verhaal zodat er mogelijk nieuwe ideeen of oplossingen ontstaan. De verschillende disciplines binnen het kernteam zorgt ook voor verschillende inzichten.

Ondernemers kunnen natuurlijk onderling sparren over specifieke uitdagingen maar ook tijdens een OpenHuisSessie kan het kernteam zich buigen over zo’n uitdaging. Je moet alleen maar durven vragen.

ThemaSessie

Twee keer per jaar wordt er een ThemaSessie georganiseerd. Een ThemaSessie duurt een dag. Aan de hand van een thema waar veel ondernemers in het platform mee zitten wordt een inspirerende dag georganiseerd. Leisure Lab Limburg gaat op zoek naar sprekers en naar workshops voor die dag. Losse kaartjes voor een ThemaSessie zijn €99.

Het delen van kennis en de intervisie is heel fijn.
En het besef dat iedereen bezig is het de gasten naar de zin te maken op welke manier dan ook.
Eva Stultiens

Hoeve de Witte Olifant

Workshops / 1-op-1 coaching

Mocht er een verdieping nodig zijn dan kan Leisure Lab Limburg ook workshops organiseren. Echter de kosten voor deze workshop zijn voor rekening van de ondernemer. Hetzelfde geldt als een ordernemer meer 1-op-1 coaching nodig heeft om bijvoorbeeld een nieuw concept uit te werken, een communicatie- of marketingplan op te stellen. Leisure Lab Limburg heeft een breed netwerk met kennisverstrekkers en coaching om aan de slag te gaan. Leisure Lab Limburg kan de verbinding leggen. Hierna zullen beide partijen zonder tussenkomst van Leisure Lab Limburg afspraken maken.

 

Ik heb vooral praktische zaken meegenomen zoals het bereiken van de gast voor jouw product, hoe kun je verwachtingen van de gast managen, omgaan met prijsverhogingen.
Alda Meijers

Vakantiewoning aan de Gulp

Aansluiten bij Leisure Lab Limburg?

We zijn altijd op zoek naar ondernemers die zich willen aansluiten bij het platform. Vind je interessant om samen aan de slag te gaan, in elkaars keuken te kijken, te leren van elkaars ervaringen? Dan is Leisure Lab Limburg de plek waar je moet zijn. We blijven collegiaal snuffelen, gaan we thema’s onder handen nemen, problemen analyseren en oplossingen zoeken.

Wil je deelnemen? Mail ons dan op info@leisurelablimburg.nl of schrijf je hier in en ontvang een maandelijkse update.

Lidmaatschap

Deelnemen aan Leisure Lab Limburg is helaas niet gratis. De contributie voor 2021 bedraagt €150.

Hiervoor ben je lid van de community en een kernteam. Neem je deel aan de 4 OpenHuisSessies en de 2 ThemaSessies. Tijdens het afgelopen jaar zijn we voornamelijk online bij elkaar gekomen. We hopen dat we in 2021 weer meer fysieke sessies kunnen en mogen organiseren.